18-19 жовтня 2018
Перший подільський симпозіум фізичної та реабілітаційної медицини
Подати публікацію
Шановні колеги!

Для розміщення у номері 3 Журналу Медицина Болю - рукописи приймаються до 20 вересня 2018 року. Тематика - відповідно тематик журналу, відповідно тематик Симпозіуму.

Вартість однієї публікації тез (2100 символів) складає 250 грн.
Вартість статті обраховується за формулою Вартість статті = кількість всіх знаків/ 2100*200 грн. За цей внесок у вас є можливість надрукувати матеріали в No 3 журналу Медицина Болю, з присвоєнням кожній публікації DOI - Digital Object Identifier - це присвоєний номер електронного документа в глобальній мережі Інтернет, завдяки якому суттєво спрощується пошук і використання матеріалів.

Запропонуйте публікацію. Після підтвердження прийняття до друку - Вам будуть надіслані реквізити на оплату.
Заповніть будь ласка наступну форму після ознайомлення з вимогами до оформлення тез:


Параметри оформлення:
 мова – англійська, українська, російська,
 міжрядковий інтервал – 1,5 пт,
 шрифт – Times New Roman
 розмір шрифту – 14 пт (в текстовому редакторі Microsoft Word)
 поля – по 2 см з усіх боків, вирівнювання – за шириною.
об'єм тез не повинен бути більший за 300 слів або 2100 символів разом з пробілами.

НАЗВА, ДРУКУЄТЬСЯ ЖИРНИМ ШРИФТОМ З ВИРІВНЮВАННЯМ ПОСЕРЕДИНІ БЕЗ ВІДСТУПІВ
Іванов І.І., Петров П.П.,
Назва закладу, місто, країна, (для кожного співавтора окремо)

електронна адреса

(Нижчеперераховані підзаголовки подаються з нової стрічки, без абзацу, напівжирним виділенням)
Актуальність
Мета дослідження
Матеріали та методи
Результати дослідження та їх обговорення
Висновки
Перспективи подальших досліджень:
1-2 речення
Ключові слова: від трьох до п'яти ключових слів
Конфлікт інтересів

Важливі примітки.

1. Комерційні назви медикаментозних засобів, закладів охорони здоров'я, апаратури, фірм-виробників у тексті тез, а також доповідей повинні бути відсутніми, наявність комерційної складової повинно бути вказано у підрозділі «Конфлікт інтересів».
2. Автор несе відповідальність за зміст представлених публікацій, достовірність результатів і дотримання наукової доброчесності;
Тези, що не відповідатимуть вказаним вимогам чи надіслані без заяви, прийматися до уваги не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез відповідно до тематики конференції і вимог оформлення матеріалів.
3. Всі абревіатури повинні бути розшифровані, цитування наводити слід у дужках з зазначенням першого автора та року публікації, одиниці виміру – згідно класифікації СІ.
4. Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок, файлів у режимі «рецензування і виправлення»; виділень кольоровими відтінками тощо.
5. При наборі не використовувати переноси (у т.ч. розставлені вручну). Забороняється використовувати „-" для розстановки переносів слів.
6. Слідкувати за правильністю написання індексів у словах. Наприклад: вітаміни (В6, В9, В12 і т. ін.), хімічні формули (H2S; ССl4, тощо ), іони (Na+, Са2+ і т .д.), ізотопи, математичні вирази та ін.
7. Слова, написані латиною, виділяти курсивом (C. Albicans, Helicobacter руlоrі тощо).
8. Щодо покращення рівня технічної підготовки тексту: при вираженні числових діапазонів між цифрами ставиться тире – (без пробілів), а не дефіс - , і взагалі, дефіс не повинен вживатися з пробілами у якості тире.
9. При форматуванні матеріалів, наполегливо просимо намагатись замість звичайного пробілу застосовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) у випадках:
- поряд з цифрами
- перед і після всіх математичних знаків (+, -, :, ×, ±, <, >, тощо)
- перед позначеннями дозувань (мл/кг, г, мг/кг, ОД, МО тощо), концентрацій (г/л ммоль/л тощо), часу (міс., с, хв.), відсотків (%), температури (°С), інших фізичних та математичних величин
- при написані прізвищ та ініціалів.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (якщо автор надсилає декілька робіт відповідно нумерувати: наприклад ІвановІІ_01.doc або ІвановІІ_02.docx).
П. І. Б. заявника
E-mail
Номер мобільного телефону
Спеціальність і місце роботи
Тема публікації
Додайте свій файл
Увага! Наразі публікація налаштована в тестовому режимі. Детальні умови будуть доступні пізніше

Натискуючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.
Made on
Tilda